Stránka www.sexyrychlovka.sk obsahuje erotický materiál.

Vstúpiť môžete len, ak máte viac ako 18 rokov.

Používaním stránky súhlasíte s nasledovnými podmienkami:

1. máte viac ako 18 rokov,

2. pokiaľ sa nachádzate v štáte, v ktorom je hranica plnoletosti stanovená odlišne od predpisov Slovenskej republiky, potvrdzujete, že spĺňate všetky podmienky plnoletosti ako aj ostatné podmienky vstupu na uvedenú stránku,

3. súhlasíte s použitím sexuálne orientovaného materiálu pre svoju osobnú potrebu, a to v súkromí, sexuálne orientované materiály Vás neurážajú, nepohoršujú a na uvedené stránky vstupujete dobrovoľne,

4. neposkytnete prístup k týmto stránkam ani materiálu získaného z uvedenej stránky osobám mladším ako 18 rokov ani iným osobám, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto prehlásení.